Deze vraag is NU de belangrijkste om te beantwoorden!

Okay, …

Jij staat vast voor een uitdagende klus en wilt jouw team naar de eindstreep coachen.

Dan heb jij als leider de taak om steeds goed in te schatten wat er leeft binnen jouw team.

Toets daarom periodiek wat NU de belangrijkste actie is om jouw teamdoel te halen.

Stel regelmatig in een persoonlijk gesprek met je teamleden de volgende vraag:

“Wat staat ons NU te doen als we werkelijk verantwoordelijkheid nemen voor onze taak?”

Deel de antwoorden in naar 3 hoofdfactoren:

Wat betreft de “ik-factor” – voorbeelden:

 • “Welk aandeel wordt nog van mij verwacht?”
 • “Ben ik bekwaam genoeg om …?”
 • “Wat motiveert mij om door te gaan?”

Wat de “wij-factor” – voorbeelden:

 • “Hoe kunnen we het onderlinge vertrouwen verhogen?”
 • “Hoe kunnen we beter bouwen op elkaars verschillen?”
 • “Welke macht en invloed is nodig?”

Wat betreft de “het-factor” – voorbeelden:

 • “Is het teamdoel (nog) inspirerend, haalbaar en SMARTER?”
 • “Hoe zit het met het commitment van de leiding en team?”
 • “Welke verbeteringen zijn nodig op het gebied van kennis, vaardigheden en capaciteiten?”

Ga er maar van uit dat ieder teamlid iets heeft met deze 3 factoren: ik – wij – het.

Stel daarnaast vast wat de invloed van de omgeving is en hoe die inwerken op de 3 factoren: ik – wij – het.

“Wat staat ons NU te doen als we werkelijk verantwoordelijkheid nemen voor onze taak?”

Stel deze vraag en vergelijk de antwoorden met elkaar.

De kans is groot dat er een gemene deler uit komt!

Dit is NU het belangrijkste teamthema om op te coachen.

Doe hier wat mee!

Pak ’t op, want dit thema geeft precies aan wat jouw team NU nodig heeft om beter te presteren.

Formuleer dit actuele teamthema positief, kort, helder en hou ruimte vrij met behoud van focus.

Voorbeelden van teamthema’s:

 • “Hoe overwinnen we het probleem van  … om toch ….  “
 • “Hoe vinden we wegen om de doorlooptijd te verkorten van … “
 • “Hoe raken we de juiste snaar om klant ABC tevreden te stellen?”
 • “Wat is er nodig om de bedrijfszekerheid van proces XYZ naar 23 uur en 45 minuten te brengen?”

Succes!