Zo creëer je wederzijdse verantwoordelijkheid

Telkens wanneer jij een teamlid de schuld van iets geeft, wordt het teamgevoel van die persoon ondermijnd.

Bovendien zullen andere teamleden denken dat individuele prestaties belangrijker zijn dan het teamsucces.

Geloof jij in de waarde “We zijn er allemaal samen bij betrokken.“?

Zoek dan niet meteen een “zondebok” die er een potje van heeft gemaakt.

Ga ervan uit dat een teamlid “nooit opzettelijk” een fout maakt.

Al jouw teamleden baseren hun manier van werken op vooronderstellingen die ze voor correct houden.

Maak wederzijdse verantwoording een stuk helderder door deze 2 vragen te beantwoorden:

1. “Vanuit welke veronderstellingen en verwachtingspatronen werkt ieder van ons?

2. “Wat kunnen we van onze ervaringen leren zodat voorgedane problemen achterwege blijven?