Hoe komt het dat sommige teamleiders alles voor elkaar krijgen? (deel 1)

Wanneer vinden we samenwerken leuk?

Mensen hebben door de bank genomen 6 belangrijke motivatoren om samen te werken:

 1. voldoende vrijheid van handelen
 2. gelegenheid tot leren en blijven leren on the job
 3. variatie en afwisseling in het werk
 4. wederzijds respect en steun
 5. gevoel dat het werk zinvol is
 6. een beeld van een wenselijke en uitdagende toekomst

Die laatste motivator is wellicht de belangrijkste.

Waarom vinden wij dat het beoogde succes aantrekkelijk moet zijn voor alle teamleden?

Een simpel antwoord: “Een positief vooruitzicht geeft energie om er tegenaan te gaan.”.

Wat verstaan we onder succes?

Succes is het behalen van een doelstelling zoals je die van tevoren met elkaar afgesproken hebt: bijvoorbeeld het teamdoel.

Om als team succes te boeken is het van belang dat iedereen betrokken is bij het formuleren, meten en behalen van het teamdoel.

Dat doel moet voor de teamleden zodanig aantrekkelijk zijn dat het hen inspireert en motiveert om het succes te willen halen.

Het geheim van de magneet

Een magneet in de vorm van een kompas heeft ons eeuwen de weg gewezen naar gebieden die we wilden ontdekken of ons weer thuis bracht.

Zolang iedereen weet waar je als team naar toe wilt gaan, is het aan de kapitein en stuurman om de koers uit te zetten en bij te sturen.

Merk je dat je teamleden niet zo warm lopen om ‘jouw’ doel(en) te bereiken, beantwoord dan de volgende vragen om vast te stellen hoe jij het magneetveld sterker maakt.

 1. Wat maakt voor jou het werken in dit team zo aantrekkelijk?
 2. In hoeverre komt dit overeen met de teamdoelstelling?
 3. Hoe aantrekkelijk is het voor jouw teamleden om deel te nemen aan jouw team? (1 = zeer onplezierig – 10 = bijzonder plezierig)
 4. Als jij de deelname voor hen nog aantrekkelijker zou kunnen maken, wat moet er dan gebeuren?

Beïnvloed de magneet

 1. maak de magneet (het doel) sterker en men voelt zich meer aangetrokken (passie)
 2. gebruik het liefst één magneet want dat richt (focus) iedereen naar één punt (succes)

Praktijkvoorbeeld

Ik sprak laatst een teamleider van een calculatieafdeling, die er achter kwam dat de teamleden het ook vervelend vonden dat de afdeling steeds vaker offertes te laat opleverden.

Circa 15% van de offertes kwam domweg te laat bij klanten en werd hierdoor nooit order.

Het doel van de afdeling werd besproken en de focus werd gelegd op een structurele doorlooptijdverkorting van 7 werkdagen.

Na 3 maanden was dit bereikt en de omzet steeg weer en de afdeling ontving minder klachten.

Win – win.

_

Wil jij weten hoe jouw team er voor staat?

Maak dan deze gratis teamtest.