Slim leren

Focus op resultaat

HGMR levert korte en krachtige implementatieprogramma´s met de focus op één doel. Een doel dat rendement oplevert voor de organisatie, team en deelnemer. Wij geven garanties op het eindresultaat.

Onze programma’s zijn gekoppeld aan een specifieke functie: bijvoorbeeld teamleiders, facility-, risico- en projectmanagers.

HGMR stemt de behoeften af op het vraagstuk, organisatie en deelnemer. We leveren gedurende 100 dagen continu maatwerk. En dat tegen een vaste prijs.

In 100 dagen ontwikkel jij constructiever gedrag waardoor leidinggeven je makkelijker afgaat. Je leert hoe jij jouw team motiveert en in de resultaatstand zet. En door praktijkgerichte oefeningen zet jij hen in voor het oplossen van problemen en bereiken van doelen.

Leren op de werkplek is effectief

Herken jij deze uitspraak: “Oh je bent zeker op cursus geweest, doe maar weer normaal hoor!“. En voor je het je realiseert, is er niets veranderd. Daar gaat je investering in tijd en moeite van die externe opleiding.

Deelnemers van onze 100-dagen programma’s ervaren dat leren op de werkplek een hoog rendement oplevert. Dat komt omdat het (leer)doel onderdeel uitmaakt van de dagelijkse praktijk. Bovendien merkt het team vanaf dag 1 dat de deelnemer opdrachten uitvoert die de focus van het team gaan bepalen. Iedereen wordt daarmee deelgenoot van een interessant verandertraject. Elke dag bewust werken aan het teamdoel vraagt om de juiste houding en gedrag. Uitdagingen die onze business coaches goed begrijpen. Zij ondersteunen jou hierbij. En dat allemaal op jouw werkplek omdat daar de veranderingen moeten plaatsvinden.

Maatwerk en persoonlijke begeleiding

We werken met professionele business coaches. Je kunt bij hen terecht met je vragen, dilemma’s en/of wensen. Zij begeleiden jou zodanig dat jij zelf de gewenste resultaten boekt. Eventueel krijg je vervangende of extra opdrachten om sneller bij jouw doel te komen. Dankzij deze aanpak, ervaar je eerder suces en blijf je gefocust op je doel. Een optimale investering van tijd en inspanning.

Slimmer leren

HGMR wijkt in haar aanpak behoorlijk af van de traditionele opleidingsinstituten. Wij geven geen klassikale opleidingen en trainingen maar leveren individueel maatwerk. Dat betekent concreet:

 • alle aandacht voor de deelnemer
 • directe aansluiting met individuele leerbehoefte
 • dat de praktijksituatie centraal staat
 • optimale inzet van tijd en energie

Je gaat dus niet naar een klasje, maar je blijft op je werkplek. Je brengt nieuwe vaardigheden direct in de praktijk, waardoor het leerrendement veel groter is. En het biedt tegelijkertijd het voordeel dat jij en jouw team productief blijven en niet dagen uit de running zijn vanwege training op een externe locatie.

100 dagen

Uit onderzoek blijkt dat projecten met een gemiddelde doorlooptijd van 90 à 110 kalenderdagen het meest succesvol zijn. Voorbeeld: een project in september gestart is voor kerst klaar. Idem dito voor januari, … in mei gereed. Projecten langer dan 110 dagen maken dikwijls een kantelmoment van de organisatie mee waarbij nieuw beleid een project frustreert. Prioriteiten wijzigen, projectleden krijgen andere taken en de urgentie wordt minder ervaren.

Wij hanteren heel bewust een implementatieperiode aan van 100 dagen. Een termijn die iedereen kan overzien. Bovendien blijkt dat men bereid is om kortdurend een tandje harder te werken, om teamdoelen te halen.

Het hoogste rendement door slim leren 

Voordelen:

 • focus op één (team)doel
 • op jouw praktijksituatie gericht
 • leren en werken gaan hand in hand
 • ontwikkelen van een positieve mindset/overtuigingen: positieve houding
 • kortcyclische feedback waardoor je effectief gewoontegedrag ontwikkelt
 • teamleden en management meegenomen in het veranderproces
 • tijdens het programma wordt het (team)doel gerealiseerd

Jouw effectiviteit is meetbaar met behulp van de TOPS-Scan, waarmee jouw vooruitgang objectief wordt vastgesteld.

Individuele coaching

Onze business coaches hebben leidinggevende ervaring en begrijpen snel wat jij doormaakt. Afhankelijk van de situatie stellen wij een business coach voor. Na de kennismaking en click, begeleidt deze jou gedurende het hele programma.