Zo ontwikkel je een inspirerende visie

Visie heb je als organisatie en topteam nodig om de achterblijvers voor te blijven.

Koplopers hebben meestal een visie en de achterblijvers meestal niet.

Zonder heldere visie is het namelijk lastig reageren op nieuwe ontwikkelingen.

 

Wat heb je aan een visie?

Met een visie:

 1. kies je eenvoudiger de juiste route, het liefst onderscheidend t.o.v. concurrenten
 2. begrijpen jouw teamgenoten waar ze het voor doen
 3. selecteer je sneller de beste ideeën en voorstellen, neem je makkelijker beslissingen, omdat elke beslissing moet bijdragen om je route te vervolgen.

 

Doe het samen

Samen een gemeenschappelijk visie ontwikkelen, helpt jouw team zich aan doelen te verbinden. Commitment!

Een gemeenschappelijke visie is dus een meeslepend toekomstbeeld, waar jouw team graag aan wilt werken.

 

Visie, missie en strategie

Wees je bewust dat een visie echt iets anders is dan een missie of een strategie.

In een missie beschrijf je het bestaansrecht van je organisatie in termen van waarden, normen en overtuigingen.

En een strategie is de concrete uitwerking van je visie, actieplan en taakverdeling, waarmee jij jouw doelen wilt bereiken.

Visie gaat over je droom: het gewenste beeld van de toekomst.​

 

Zo ontwikkel je een inspirerende visie

Bepaal hoever je vooruit wilt kijken.

Maak een overzicht van de sterke punten van de organisatie:

 • best lopende producten of diensten: omzet en marge
 • excellente technieken, kennis en vaardigheden
 • andere zaken waarin jouw organisatie uitblinkt

Maak een DESTEP analyse, waarbij je alle belangrijke trends en ontwikkelingen op een rij zet.

DESTEP staat voor:

 • Demografisch  Wat is de bevolkingssamenstelling en dichtheid op de afzetmarkt?
 • Ecologisch  Welke ontwikkelingen op het gebied van milieu zijn van invloed op de bedrijfswvoering?
 • Sociaal-cultureel  Wat is het koopgedrag van huidige en potentiële klanten en welke veranderingen in de levensstijl van klanten zijn waar te nemen en wat zijn de consequenties hiervan voor de organisatie?
 • Technologisch Wat zijn de gevolgen voor de onderneming op belangrijke technologische ontwikkelingen?
 • Economisch  Wat zijn verwachte economische trends in de branche? In hoeverre zijn middelen (geld) toegankelijk voor de organisatie?
 • Politiek  Wat zijn de vooruitzichten op het gebied van regelgeving?

Reserveer nu minimaal een half uur en schrijf aan een stuk door alsof jouw visie is uitgekomen. Het heeft allemaal plaats gevonden. Zet al je wilde ideeën op papier en ga voorbij aan alle 999 redenen waarom iets niet werkt.

 • gewoon opschrijven
 • de enige voorwaarde is dat jij er passie bij voelt
 • denk groot
 • leg de lat hoog
 • gebruik de volgende vragen om gedachten te ordenen:

◊ Waar ben je erg goed in? Wat zijn jouw unieke talenten en kwaliteiten?

◊ Wat kost je weinig moeite om te doen? Waarbij vliegt de tijd?

◊ Wat doe je nu in je leven? Maakt het je gelukkig? Geeft het voldoening?

◊ Waar word je naar toegetrokken? Is het iets anders dan wat je nu doet?

◊ Wat vond je als kind leuk om te doen? Geeft je dat nog steeds voldoening?

◊ Wat interesseert je op dit moment het meeste?

◊ Waar word je blij van?

◊ Wat zou je doen; zelfs als je er niet voor betaald wordt?

 

Een visie is dus het bewustzijn van wat ECHT belangrijk voor je is, vertaald in een concreet beeld van wat je wilt bereiken. Jouw visie komt van binnenuit en waar je je er met hart en ziel voor wilt inzetten.

Herlees nu je toekomstverslag en voorzie je ideeën met concrete cijfers, aantallen en percentages.

Word je van elk idee enthousiast?

Zo niet, herschrijf het idee zodanig dat je er helemaal zin in hebt om het te realiseren.

Groepeer je ideeën en geef elk groep een titel.

Leg vervolgens dit resultaat voor aan je stakeholders en vraag om feedback. Maak jouw visie hiermee nog sterker en aantrekkelijker.

Formuleer een krachtige, inspirerende zin van maximaal 30 woorden.

Gebruik bijvoorbeeld dit format:

 • In de komende ___ <aantal> jaar,
 • wil _____________ <naam organisatie>
 • de onderneming zijn die ___________________ <beschrijf de rol van je organisatie>
 • door ________________ <beschrijf wat je organisatie doet>
 • voor ________________ <beschrijf de doelgroep>

Voorbeeld van mijn onderneming, HGMR:

“In de komende 7 jaar wil ik directeuren en teamleiders ondersteunen in het realiseren van doorbraakprojecten door middel van het TeamKracht 2.0 – programma.”

Toets nu je visie en verbeter:

 • Beknopt: minder dan 26 woorden
 • Duidelijk: zonder veel uitleg, binnen 3 minuten te begrijpen
 • Toekomstgericht
 • Ambitieus: moeilijk maar haalbaar
 • Stabiel: jouw visie verandert niet omdat een trend of technologie verandert.
 • Abstract: juist omdat visie over de toekomst gaat, is een visie vaak wat abstract geformuleerd
 • Inspirerend: het beschrijft een betere toekomst. Die hoop voor de toekomst sleept medewerkers, en vaak ook klanten, mee.

De grote opluchting

Een visie ontwikkelen en onderhouden kost je maximaal een dagdeel. En het levert je veel meer op. Ontwikkeling en groei!

Visie geeft je dus een betere kans om je organisatie door alle snelle ontwikkelingen te loodsen.

Iets voor jou?

Vraag dan hier je uitnodiging aan.

 

Veel succes!

Sommige mensen zijn erg productief zijn en krijgen veel dingen voor elkaar.

Hoe doen ze dat?

Grote kans dat zij gebruik maken van het compounding-effect>

Het Compounding-effect is het samengestelde effect dat gerelateerd is aan de wet van oorzaak en gevolg.

In het leven oogst je niet alleen wat je zaait, je oogst meer dan je zaait.

De ogenschijnlijk onbelangrijke keuzes die je dagelijks maakt veroorzaken veranderingen in je leven: goed of slecht.

Dit zijn de dingen waar we niet aan denken, omdat ze geen onmiddellijk effect hebben.  Ze lijken er niet toe te doen.

Maar na verloop van tijd brengen ze je daar waar je nooit van plan was om  te komen.

Darren Hardy, heeft hier een interessant boek over geschreven.

Hij moedigt ons aan om dagelijks bewuste keuzes te maken.

Hoe eerder je begint met bewuste kleine veranderingen in je gedrag aanbrengt, des te krachtiger het Compound-effect in jouw voordeel werkt.

Wil je andere resultaten, maak dan nu andere keuzes. Stap voor stap, van dag tot dag, bepalen jouw keuzes jouw gewoonten, totdat het een patroon is geworden.

Maar het creëren van gewoonten is niet gemakkelijk.

Hoe zit dat precies?

Over het algemeen hebben wij de voorkeur voor de fijne onmiddellijke bevrediging van een slechte gewoonte dan het geweldige resultaat dat pas na lange tijd ontstaat – soms maanden of jaren – door een goede gewoonte.

Voorbeelden:

Liever eerst dat mailtje dat net binnenkwam lezen i.p.v. dat belangrijke rapport lezen
liever nu chips, i.p.v. lekker bewegen en fit blijven.

Want het negatieve effect van onze slechte gewoonten is op korte termijn heel gering.

 

Wil je een gewoonte veranderen?

Concentreer je dat op wat een nieuwe gewoonte toevoegt aan je leven in plaats van wat je opoffert.

Focus je dus op wat een nieuw gedragspatroon toevoegt aan je leven.

Starten is moeilijk, doorgaan is nog moeilijker.

Wordt het moeilijk voor jij kijk dan goed wat jou in zo’n situatie beïnvloedt.

Wees erop voorbereid en bedenk vooraf wat jouw strategie is om moeilijke situaties te managen.

<meer weten? Gan dan naar … linkje hgmr-acadmi