Houding en Gedrag

Alles wat je moet weten over houding en gedrag.

Vind hier alle begrippen, termen, tips en technieken om houding en gedrag te beïnvloeden.

Wat is houding?

Wat is houding?

Jouw fysieke houding heeft invloed op je gedrag. Een grote ontdekking is dat jij je toekomst kan veranderen door jouw houding te veranderen.

Ben je op een moment wat minder productief of gemotiveerd, kijk dan eens naar je houding. Hoe zit of sta je erbij? Wat straal je uit? Hangen je schouders? Of zit je recht op en sta je recht op? Heb je armen over elkaar of hangen deze los naast je lichaam? Voel eens het verschil tussen hangende schouders en je schouders naar achter en borst naar voren? Hoe voelt dat?

Ben je nu bewust van je houding? Ga dan eens na: Wat denk je en wat gaat er allemaal in je om? Wanneer jij je schouders laat hangen, welke gedachte heb je dan? Denk jij dat je alles moet oplossen? Draag jij dan letterlijk en figuurlijk de een grote last op je schouder?  Zie je wel,… jouw gedachten beïnvloeden jouw houding en gedrag.

Terug

Jouw houding is besmettelijk

Jouw houding is besmettelijk

Jouw houding en gedrag wordt gekopieerd. Jij hebt invloed op de mensen rondom je, thuis en op je werk. Een positieve houding is even besmettelijk als de griep. En jouw positieve houding beïnvloedt jouw hele omgeving. Je hebt hiermee meer en wellicht de meeste invloed om jouw team in de prestatie- en plezier-stand te zetten.

Wat is gedrag?

Wat is gedrag?

Gedrag is alles wat je doet. Dat zijn al je lichamelijke of fysieke bewegingen, acties, de woorden die je uitspreekt, jouw oogopslag. Alles wat anderen van jou waarnemen.

Iedereen ontwikkelt zijn gedrag uit wat ons is geleerd, kopieer gedrag, aanname en eigen opgedane ervaringen. Al die gebeurtenissen leiden tot het onderbewust aannemen of versterken van overtuigingen en opvattingen, over wat zinvol gedrag is.

Waar komt ons gedrag vandaan?

Waar komt ons gedrag vandaan?

Misschien denk je dat jouw gedrag voortkomt uit je karakter of erfelijk bepaald is. “Zo ben ik nu eenmaal” en “Ik lijk sprekend op mijn vader” zijn gebruikelijke antwoorden. Op zich klopt dit wel omdat jij bij de eerste vorming jouw vader als voorbeeld gebruikte en zijn gedrag kopieerde. De vraag is of dit gedrag jou dient om jouw doelen te bereiken, zowel zakelijk als privé.

Per saldo wordt het meeste wat jij kan, of juist niet kan, bepaald door ervaringen en jouw gedachte hierover. Deze ervaringen en jouw gedachte hierover maken jou tot een compleet en onafhankelijk mens om zelfstandig te leven op zowel fysiek als mentaal vlak.

Persoon met creatief gedrag

Persoon met creatief gedrag

 • bekijkt werkprocessen, problemen en oplossingen vanuit meerdere invalshoeken
 • ontdekt kansen voor verbetering
 • formuleert problemen als kansen
 • komt met originele, uitdagende ideeën
 • experimenteert
 • leergierig en is daarvoor open naar anderen
 • deelt eigen kennis en ideeën met anderen te delen.
 • is klantgericht en ziet de klant als de belangrijke creatieve uitdaging
 • werkt goed samen in een START-team
 • accepteert dat niet al zijn ideeën de eindstreep halen

De vader van iedere handeling is een gedachte.

De vader van iedere handeling is een gedachte.

Dit betekent dus dat zowel positieve als negatieve gedachte zorgt voor jouw gedrag. Bedenk dat niets doen ook een handeling is, je vertoont reactief, passief gedrag. Wanneer een bepaald gedrag ongewenst effect sorteert, of je botst in een relatie of zit niet lekker in je vel. Dan heb je de keuze:

 • je legt de schuld buiten jezelf
 • je onderzoekt welke gedachten dit veroorzaken en leert je eigen gedrag begrijpen.

De uitspraak: “Jij maakt mij verdrietig!” is niet waar. De persoon in kwestie maakt jou niet verdrietig maar de gedachtedie jij daarbij hebt, maakt je verdrietig.

Waarschijnlijk heb je meestal niet in de gaten dat jij je gevoel zelf maakt. Je denkt dan dat jouw gevoel door iets anders wordt veroorzaakt: door de situatie, het druilige weer, je baas, die boze klant etc.

Je gevoel komt door je gedachten over deze situaties en mensen. Jij maakt dat gevoel zelf.

Als jij van gedachte verandert, dan verandert je gevoel vanzelf mee.

Als jij je gedrag wilt begrijpen dan kun je jezelf de vraag stellen: “Wat maakt dat ik mij gedraag zoals ik me gedraag?

Er bestaat een nauw verband tussen wat jij denkt en jouw zelfbeeld: deze twee zaken beïnvloeden elkaar voortdurend op alles wat je zegt en doet.

Jouw gedachten kenmerken wie jij bent en geven jouw leven vorm. Wat jij denkt bepaalt niet alleen de manier waarop je de werkelijkheid waarneemt en zich verhoudt tot anderen, maar ook hoe je problemen oplost en beslissingen neemt.

Jouw zelfbeeld is – het woord zegt het al – het beeld dat je van jezelf hebt: niet alleen lichamelijk, maar ook verstandelijk, sociaal en psychologisch. Alle indrukken en gevoelens die jij van jezelf hebt, vormen samen jouw zelfbeeld. Dat wil zeggen de persoon die je denkt te zijn.

Maar je ontkomt niet aan de invloed van anderen, de lessen van je leraren, je opvoeding, de mening van je leidinggevenden en je collega’s. Dit alles beïnvloedt ook je zelfbeeld en hoe jij je voelt en de gedachten die jij daarbij hebt. Jouw zelfbeeld is bovendien dynamisch en beweegt mee met jouw levenservaring. Het gaat erom wat je met al die “wijze lessen” doet.

Strikt genomen handel jij altijd in overeenstemming met dit zelfbeeld. Positief, negatief of daar tussenin. Dat hangt af van de mate waarin jij van jezelf houdt en accepteert.

Jouw manier van denken heeft sterk invloed op:

 • wat jij wilt bereiken, hoe jij dit aanpakt en welke kwaliteitseisen jij stelt aan de resultaten (streefdoelen)
 • hoe jij omgaat met veranderingen, eisen die je stelt aan jouw leven, met tijdsdruk en met obstakels die je onderweg tegenkomt (stresstolerantie)
 • of je gezonde relaties met anderen aan kunt gaan en daar ook bevrediging in vindt.

Wat zijn gedachten?

Wat zijn gedachten?

Op één dag heb jij 100-en, zoniet 1000-en gedachten. Een gemiddelde gedachte duurt 2 à 3 seconden. Gedachten zitten in je hoofd. Je kunt ze niet vastpakken, toch zijn ze er.

Gedachten leiden altijd tot reacties in het lichaam. Je hebt dus invloed op hoe jij je voelt. Dit doe je al onbewust, denk maar eens aan de eerste keer dat je verliefd werd, voel je de kriebels weer in je buik en heb je een lach op je gezicht. Of denk maar eens aan je lievelings maaltijd, voel je het water al in je mond lopen? Proef je de smaak al, en zie je de overheerlijke maaltijd al voor je? Welnu dit begint allemaal met een gedachte, jouw gedachte.

Hoe ontstaan overtuigingen?

Hoe ontstaan overtuigingen?

Gedachten ontstaan in je kinderjaren, tijdens je eerste vorming. Je bent een soort spons, en absorbeert alles om je heen. Van je ouders, familie, buren, buurtkinderen, kinderopvang en basisschool. Vanuit deze omgeving word je beloond of gecorrigeerd. Principes, normen en waarden worden door jouw omgeving van generatie op generatie overgedragen en leggen de eerste basis van jouw gedachte en vorming. Wat je vaak niet leert is hoe we kunnen denken en dat jouw gedachten zijn gebaseerd op jouw eigen ik.

Gedachten zijn een soort magneetjes. Hoe vaker jij een bepaalde gedachte hebt hoe groter de aantrekkingskracht wordt. Zo’n gedachte wordt dan een overtuiging. Iets waar jij in gelooft, wat voor jou waar is.

Jij bepaalt wat je denkt!

Jij bepaalt wat je denkt!

Jouw gedachten zijn jouw beste vrienden of grootste vijanden. Een mooie gedachten en je staat binnen 10 seconden in je kracht. Een beperkende gedachte en je hebt zomaar een slapeloze nacht.

Op één dag heb jij 100-en, zoniet 1000-en gedachten. Een gemiddelde gedachte duurt 2 à 3 seconden. Gedachten zitten in je hoofd. Je kunt ze niet vastpakken, toch zijn ze er.

Gedachten leiden altijd tot reacties in het lichaam. Je hebt dus invloed op hoe jij je voelt. Dit doe je al onbewust, denk maar eens aan de eerste keer dat je verliefd werd, voel je de kriebels weer in je buik en heb je een lach op je gezicht. Of denk maar eens aan je lievelings maaltijd, voel je het water al in je mond lopen? Proef je de smaak al, en zie je de overheerlijke maaltijd al voor je? Welnu dit begint allemaal met een gedachte, jouw gedachte.

Geef jezelf het liefst een positief zelfbeeld en formuleer positieve gedachten en vergroot à la minuut jouw effectiviteit.

Als zich iets voordoet heb jij een keuze. Je kunt namelijk op twee manieren reageren:

 1. je zoekt bescherming en veiligheid en reduceert hiermee je (persoonlijk) risico: je oordeelt, verdedigt, wacht af en je acties zijn voornamelijk reactief van aard.
 2. je pakt de uitdaging, ziet de kans dat je verlangen dichterbij komt: je onderzoekt, voert de dialoog en bent pro actief.

Positieve gedachten ontstaan als je een doel hebt, in jezelf gelooft of ergens vertrouwen in hebt. Je kunt dit versterken met behulp van affirmaties, positief geformuleerde overtuigingen. Bijvoorbeeld: “Ik voel me blij omdat ik alle kunde in huis heb om deze klant vandaag goed te helpen.”

Gedachten zijn krachten

Gedachten zijn krachten

Wat jij denkt komt op je pad. Vooral gedachten die je steeds herhaalt. Of je heb je weleens een nieuwe auto gekocht? Of wilde je een nieuwe auto kopen? Was het dan niet zo dat je “opeens” overal die auto zag? Of misschien heb je net een zoon gekregen en “opeens” ineens heel mensen in jouw omgeving ook net een kind hebben gekregen? En dat heel veel jongens worden geboren?

Voor dit fenomeen zijn diverse verklaringen. Het is zo, dat alles wat jij denkt op één of andere wijze zich in jouw leven manifesteert mede afhankelijk van inzet, doorzettingsvermogen en investering.

Mentaal programmeren

Mentaal programmeren

Wil jij positieve resultaten? Denk dan aan positieve uitkomsten! Net zoals negatieve gedachten jou negatieve resultaten leveren.

Wees bewust van je gedachten. En wat je uitspreekt is 3 x krachtiger dan wat je denkt. Realiseer je goed op wat je deelt met anderen.

Dit wetende, kun je daar nuttig gebruik van maken. Alles wat jij je bewust bent en wenst, manifesteert zich dus op een gegeven ogenblik. Waar je ook mee zit. Alles kun je met de kracht van gedachten een positieve draai geven. Topsporters maken hier dankbaar gebruik van en hebben hiervoor naast hun technisch trainer een mental coach om dit eigen te maken.

Voorbeeld

Mijn dochter Lianne, heeft in haar jeugd de topsport kunstrijden op de schaats bedreven. Nu leerde zij dat als zij tijdens een kür viel, en dat gebeurde nogal eens, direct te denken: “Oké, dat ligt achter mij, het vervolg van mijn uitvoering gaat perfect.”. Stel dat zij nu denkt: “Jeetje wat ben ik nu slecht, ik kan er niets meer van!”, dan is de rest van de uitvoering prut. Gegarandeerd.

Nog zo’n effectieve affirmatie die zij gebruikte: “Ik heb voor deze wedstrijd uitermate goed getrained. Ik laat de jury zien wat ik kan.” Met kunstrijden op de schaats kun je niet onvoorwaardelijk bepalen op welke plek je eindigt. Dat is afhankelijk van ieders niveau, uitvoering en jurybeoordelin

Zo ontstaan gedragspatronen

Zo ontstaan gedragspatronen

Hoe vaker je een gedachte of handeling herhaalt des te sneller verhuist die naar het onbewuste, het automatische gebied van onze hersenen.

Wanneer je iets voor het eerst doet, is het neurologische ‘pad’ nog niet ontwikkeld. De verbindingen zijn nog inefficiënt. Maar hoe vaker je iets denkt of doet, des te efficiënter worden die verbindingen. In werkelijkheid worden de dendrieten, de verbindende schakels tussen hersencellen, dikker en verwerken daardoor impulsen sneller. De hersenen zijn ideaal toegerust om gewoonten te ontwikkelen.

Het ontwikkelen van automatisch gedrag

Het ontwikkelen van automatisch gedrag

Je bent nog net geen robot

Je herkent het vast wel. Al die gedragspatronen die jou als “vanzelf” naar je werkplek brengen: opstaan, ontbijten, aankleden, transport, de lift nemen, naar je werkplek lopen. Allemaal automatisch. Alsof iemand je bestuurt: een robot.

En je reageert ook automatisch op je omgeving. Wanneer iemand jou in een nauwe gang wil passeren, zet je automatisch een stap opzij. Dat doe je zonder na te denken. In de loop van je leven ontwikkel je patronen die je ooit of nog steeds goed helpen om iets voor elkaar te krijgen.

Twee soorten gedrag

Jij hebt 2 soorten gedrag: automatisch (onderbewust) en gepland (bewust) gedrag.

Hoe minder je aanwezig bent bij wat je doet hoe meer automatismen je gedrag bepalen.

Zo ontwikkel je automatisch gedrag

Zo ontwikkel je automatisch gedrag

Ervaar jij iets voor het eerst, dan trek jij positieve of negatieve conclusies aan de hand van wat jij hoort, ziet en voelt. Deze beoordeling onthou jij voor het geval je een soortgelijke situatie nog eens meemaakt. Mind kiest dan voor het gedrag waarvan, op basis van eerdere ervaringen, jou het beste hielp om te overleven.

Als deze gebeurtenis bij herhaling voorkomt dan snap je op een gegeven ogenblik hoe het in dit stukje van de wereld er aan toegaat. “Hè, hè, … het kwartje is gevallen, zo doe je dat dus.”. Een effectieve overlevingsstrategie!

Mind zet dit bewuste gedrag om naar automatisch gedrag en slaat dit op als overtuiging op in het onderbewuste. Als je een volgende keer in een soortelijke situatie komt dan herkent mind dit onderbewust en genereert als vanzelf het bijpassende gedrag. Zodoende lijk je allerlei handelingen automatisch te doen. Heerlijk, je hoeft er niet meer bij na te denken. Een aanleiding of trigger is voldoende. Iets wat zich voordoet of door een (on)bewuste waarneming. Kijk maar eens of je de volgende situaties herkent.

trigger >>> automatisch gedrag

 • ik voel mee eenzaam >>> ik bel een goede vriend
 • ik zie iemand huilen >>> ik troost de persoon
 • ik hoor een sirene >>> ik kijk om heen waar het geluid vandaan komt
 • ik ruik vers brood >>> ik krijg trek
 • het stoplicht springt op rood >>> ik rem

Voor- en nadelen van automatisch gedrag

Voor- en nadelen van automatisch gedrag

Voordeel van automatisch gedrag

Automatisch gedrag werkt aandacht- en energiebesparend, en maakt dat je sneller handelt.

Nadeel van automatisch gedrag

Een nadeel van onderbewuste overtuigingen en bijbehorende automatisch gedrag is dat je onnauwkeurig en lui wordt. Als gewoontedier mis je belangrijke signalen uit je omgeving. Hierdoor wordt je eerder slachtoffer dan regisseur van je leven.

Wellicht herken je de volgende onhandige patronen rondom tijdbesteding:

 • eerst de leuke en onbelangrijke dingen doen
 • brandjes blussen
 • morgen begin ik met afvallen.

Zo ontwikkel je bewust en gepland gedrag

Zo ontwikkel je bewust en gepland gedrag

Leef bewust en blijf bij de les. Pik relevante signalen op en gebruik die om richting te geven aan jouw handelen. Dat stelt je in staat om op een flexibele wijze gewenste doelen te bereiken ook als er zich enige tegenslag of verandering voordoet.

Levenstrategie

Een levensstrategie is jouw combinatie van gedragspatronen om met zo min mogelijk problemen te overleven. Het compenseert jouw beperkingen zo goed mogelijk.

Levensstrategieën zijn voornamelijk gekoppeld aan automatisch gedrag en in het algemeen weinig flexibel van aard. Zolang jouw levensstrategie voldoet, heb je weinig tot geen last van je beperkingen. Totdat voor geheel nieuwe opgaven komt te staan.

Wil je iets anders bereiken dan je tot nu toe bereikte? Ga dan van automatisch gedrag over naar gepland of bewust gedrag.

Bewust gedrag

Je kiest voor bewust gedrag als je:

 • iets (nieuws) wilt bereiken, bijvoorbeeld het beoefenen van een nieuwe sport
 • denkt dat anderen jou hiervoor (gaan) waarderen
 • hier echt de intentie voor uitspreekt

Door de bank genomen bestaat een gemiddelde dag van een mens uit 99% automatisch gedrag. Pas bij het nemen van een belangrijke keuze ga je goed nadenken wat dat betekent voor nieuw gedrag. En als je dat dan uitvoert toon je gepland gedrag. Slechts 1% van een gemiddelde dag.

Doorbreken van disfunctionele patronen

Om een patroon te doorbreken moet je drie dingen doen:

 1. een aantrekkelijk doel hebben
 2. een plan maken hoe je dit doel wilt bereiken
 3. het aanleren van nieuw automatisch gedrag, het overschrijven van een oud levenspatroon

Nieuw gedrag aanleren

We leren het liefst als onze acties tot sensatie (prestatie x plezier) leiden. Wellicht herinner je nog dat euforische gevoel toen je voor het eerst leerde fietsen zonder zijwieltjes. Of die eerste keer dat je zonder instructeur alleen een skipiste afging. Toen jij die sensatie voelde, hebben jouw hersenen een positieve verbinding gemaakt met deze ervaring. 10 tegen 1 dat je hier mee van wilt hebben.

Opmerking: doe je iets voor het eerst en je merkt geen positief resultaat, dan is de kans op stoppen groot.

Jij kan je hersen zo trainen dat jij nieuw automatisch gedrag vertoont op basis van externe prikkels. Net zoals een orkest direct reageert op een armbeweging van de dirigent. Of een kunstrijder die aan de hand van de muziek precies weet wat de volgende figuur moet worden in zijn kühr.

Ontwikkelen van constructief gedrag

Het creëren van nieuwe en ruimere gedragsmogelijkheden in het werk en het privéleven is bereikbaar voor iedereen, die prettiger, effectiever en gelukkiger wil werken en leven. De weg daarheen begint met het achterhalen van de eigen beperkende gevoelens en opvattingen. Deze kun je vervangen door nuttiger opvattingen en gevoelens en van daaruit automatisch nieuw gedrag te produceren.

Dit bereik je snel met hulp van een ervaren coach die je hierin de weg wijst.

Gedrag is meetbaar met behulp van LSI

Gedrag is meetbaar met behulp van LSI

Om je gedrag te verbeteren kun je gebruik maken van een speciaal voor dit doel ontwikkeld hulpmiddel. LSI is zo’n hulpmiddel. LSI staat voor Levens Stijl Inventarisatie.

 

Wat meet LSI precies?

Er bestaat een nauw verband tussen wat je denkt en jouw zelfbeeld: deze twee zaken hebben samen grote invloed op alles wat je zegt en doet. Gedachten en zelfbeeld zijn twee belangrijke gedragsbepalende factoren. Voordat jij jouw gedrag kunt begrijpen, dien je dus eerst te onderzoeken door welke gevoelens en gedachten dat veroorzaakt wordt.

Bij een LSI-profiel vul je vooraf een formulier in met 240 woorden of uitdrukkingen waaruit het LSI-systeem is samengesteld. Deze zijn zo gekozen dat zij de specifieke manieren van denken, ofwel “denkstijlen”, vertegenwoordigen. De uitslag is een profiel van jouw huidige denkstijlen.

De 12 denk- en gedragsstijlen

4 constructieve stijlen (11, 12 , 1 en 2) zijn “zelfverbeterende” denk- en gedragsstijlen die bijdragen tot een grote mate van bevrediging, het vermogen met anderen gezonde relaties aan te gaan en doelmatig met hen te werken, en vaardig in het uitvoeren van taken.

4 passief-defensieve stijlen (3, 4, 5, en 6) staan voor een zelfbeschermende manier van denken en gedrag en die de behoefte aan veiligheid bevredigd door de interactie met anderen

4 agressie-defensieve stijlen (7, 8, 9, en 10) weerspiegelen een “zelfbegunstigde” manier van denken en gedrag die status en positie handhaven en de behoefte aan veiligheid door taak verwante activiteiten.

Wat betekent zo’n LSI profiel?

Elk profiel is uniek. En afhankelijk van jouw score geeft de testafnemer het verband tussen doeltreffendheid gedrag en jouw manier van denken. Want jouw manier van denken heeft invloed op:

 • streefdoelen: wat jij wilt bereiken en hoe, en welke kwaliteitseisen je stelt aan de resultaten
 • stresstolerantie: hoe jij omgaat om met veranderingen in en eisen die worden gesteld aan jouw leven, met tijdsdruk en met obstakels die je op uw weg tegenkomt
 • relaties: of je wel of niet gezonde, positieve relaties kunt aangaan en of je bevrediging vindt in de omgang met anderen
 • effectief leiderschap: in hoeverre je in staat bent de enthousiaste medewerking en steun van anderen te krijgen.

Voorbeeld

Arthur heeft een LSI profiel gemaakt en scoort uitermate hoog in gedragsstijl 9, de competitieve stijl.

Arthur is hoofd verkoop. Hij heeft deze functie verdient omdat hij topverkoper is. Hij verkoopt nog steeds ruim 20% meer dan zijn beste verkoper, Jaap. Op een dag kwam Arthur er achter dat Jaap meer verkocht dan hij. Als een malle ging hij harder werken om Jaap te verslaan. Arthur vertelde mij laatst dit verhaal. En toen stelde ik hem de vraag: “Hoe is het om steeds aan verliezers leiding te geven?”. Het had zich dat nooit gerealiseerd.

Sinds die dag investeert hij continu in zijn verkopers en binnen no time draaide de afdeling 30% meer verkoopresultaat. Typisch zo’n situatie waarbij je door inzicht in je eigen gedrag van een win-loose situatie naar een win-win situatie gaat.

Vergroot je persoonlijk effectiviteit

Mede aan de hand van de LSI uitslag kun je besluiten om een zelfontwikkelingstraject te volgen. Het LSI programma voorziet hierin.

Dit bereik je snel met hulp van een ervaren coach die je hierin de weg wijst.

Waarom is het zo moeilijk om ons gedrag te veranderen?

Waarom is het zo moeilijk om ons gedrag te veranderen?

We houden vast aan het bestaande, dat wat we kennen, wat voorspel- en controleerbaar is. Het nieuwe, de verandering, brengt iets waarvan we niet weten wat het opbrengt. Dit is de massieve reden om niet te willen veranderen.

Als we toch besluiten om te veranderen, kiezen we snel voor de slechte optie.

Voorbeeld

Ik geef je een voorbeeld om dit te illustreren.

Stel je dat 10 kilo wilt afvallen. Dan kan de volgende situatie zich zomaar voordoen. Je bent op een feestje en voor je het doorhebt, staat er een bakje krakende verse chips voor je. En je weet dat je van chips niet afvalt. Dat weet je donders goed. Toch neem je een handje vol omdat de aantrekkingskracht van:

 • de ‘slechte’ optie, lekker krakende chips, in het hier en nu heel sterk is
 • de ‘goede’ optie, gezond eten, in het hier en nu zwak is en pas op de lange termijn aan sterkte toeneemt

Emotie wint het meestal van het verstand!

Het is eerder regel dan uitzondering dat mensen snel kiezen voor de ‘slechte’ optie.

De verleidelijkheid van uitstel

Stel dat je een rapport moet maken dat over drie weken af moet zijn, dan kun je nu besluiten om een eerst een paar uurtjes TV te kijken. Dat is meteen leuk. Het besef dat je hierdoor jouw rapport niet af krijgt, volgt pas over twee weken wanneer jij je realiseert dat je hopeloos achterloopt.

De korte termijn actie spreekt gevoelsmatig het meeste aan omdat je nog niets voelt van de lange termijn optie. Alleen ons verstand kan beredeneren dat het nu beter is om aan het rapport te beginnen.

Maak gedragsveranderingen noodzakelijk of leuk!

Maak gedragsveranderingen noodzakelijk of leuk!

Om jezelf en anderen nieuw gedrag aan te leren zijn de volgende twee opties het meest kansrijk:

Optie 1: Verander of je krijgt straf. Besef wel dat straffen een korte termijn effect sorteert. En als de straf later uitblijft, treedt meestal direct terugval op.

Optie 2: Als je verandert is je beloning geweldig … een sensatie (plezier x prestatie). Maak daarom de ‘goede’ optie levendiger, emotioneler en minstens 3 x aantrekkelijker dan de ‘slechte’ optie. Maak er een heus feest van. Activeer al je zintuigen en maak je gewenste eindresultaat zo concreet mogelijk:

 • zie de inrichting van de nieuwe showroom voor je
 • ontvang 100-en nieuwe klanten en schud hen de hand
 • hoor klanten en collega’s complimenten maken over de nieuwe producten en diensten
 • voel de sensatie wanneer alles is gelukt. Je team is trots, gelukkig, opgewonden en vrolijk
 • hou met je team een uitbundige borrel met heerlijk hapjes
 • lees een lovend interview over jouw nieuwe showroom

Hoe levendiger en opgewekter jij dit voorstelt, des te meer energie jij vrijmaakt voor de start van jouw veranderproces. Het maakt je ook gemakkelijker om het vol te houden. Maak een visionboard met je gewenste situatie en kijk er elke dag naar.

Beloon gewenst gedrag

Het is belangrijk om nieuw gewenst gedrag zo snel mogelijk te belonen. Beloon niet de uitkomst maar vooral het nieuwe gedrag. En bedenk wat als beloning wordt ervaren. Ieder mens heeft daar zo zijn gebruiksaanwijzing in. De één wil een extra vrije dag, terwijl de ander graag de bedrijfsauto een weekend wil lenen. En wat altijd gratis blijft, is het geven van complimenten. Bovendien is dit goed voor de onderlinge verstandhouding.

Beloon jezelf kunstmatig

Omdat de echte resultaten van een verandering later komen, kun je een effectieve truc toepassen. Beloon jezelf en anderen kunstmatig. Kies een vorm die bij je past. Ik gun mijzelf bijvoorbeeld na 3 x 25 minuten werken een kwartiertje pianospelen.

Wat kun je doen bij terugval?

Ook al ben je al een flink eind op weg met je veranderprogramma, er kan altijd terugval optreden. De neiging om in oude gewoontes te vervallen, verdwijnt niet zomaar na een paar dagen of weken.  Sommige gewoontes keren soms na jaren nog terug! Vaak een grote teleurstelling.

Geef niet op als er iets misgaat. Ga één stap terug in je plan en ga vanaf daar weer verder.

Terugval is niet het einde van een ontwikkeltraject, maar een belangrijk leermoment. Eén van de mogelijkheden is dat je wat frequenter gaat meten. Maar soms is het van belang je nieuwe gedrag onder de loep te nemen: vooral als je merkt dat resultaten te lang uitblijven.

Bedenk een nieuwe of aangepaste anti-sabotageregel.

Dit bereik je snel met hulp van een ervaren coach die je hierin de weg wijst.

Zo beïnvloed je gedrag

Zo beïnvloed je gedrag

Gedrag is alles dat wij doen en zeggen en is gebaseerd op gedachten en gevoelens.

Gedrag is te beïnvloeden. Jazeker, mits je hier bewust van bent.

Onderzoek dus naar de oorsprong van jouw gedrag. Waar komt het vandaan, hoe komt het tot stand. Bij welke onderliggende gedachten, overtuigingen, gevoelens en ervaringen.

Als bepaalde gedachten dus bepaald gedrag oproept, is ook het mogelijk om gedrag te beïnvloeden. Verander jouw gedachten over een situatie en jouw gedrag verandert mee.

Voorbeeld

Stel de telefoon gaat.

En je denkt,… “Jeetje dat is mijn bemoeizuchtige schoonmoeder!”, dan neem je de telefoon heel anders op dan in een situatie waarbij je een verlossend telefoontje verwacht van een klant.

Een gedachte roept een gevoel op dat direct jouw houding beïnvloedt. En die houding beïnvloedt jouw gedrag en bepaalt het resultaat.

Zit je in een vermogende stemming? Dan toon je vermogend gedrag!

Als jij gelooft dat iets kan dan gebeurt het.

Techniek en state of mind is bepalend. Dat kun je elk moment van de dag opwekken.

Zo stop je met zelfsabotage!

Zo stop je met zelfsabotage!

Ieder mens heeft wel eens gevoelens van angst, frustratie, verdriet, boosheid en onmacht. In essentie zijn dit dus negatieve gedachten die deze gevoelens oproepen.

Mensen blijven op hun positie omdat ze worden gegrepen door beperkende gedachten zoals bijvoorbeeld:

 • “Ik heb niet de juiste opleiding gevolgd.”
 • “Ik mis de ervaring om…”
 • “Ik ben er nog niet klaar voor om…”
 • “Ik zal nooit succesvol worden.”
 • “Ik ben niet krachtig genoeg om …”

Heb jij zo’n gedachte bij herhaling, dan wordt dat een beperkende overtuiging. Jouw nieuwe waarheid die in vervolg jouw houding en gedrag automatisch bestuurt. En zo’n beperkende overtuiging houd je op de plaats.

De meeste beperkende overtuigingen zijn gebaseerd op 7 basisangsten:

 1. materieel gebrek of verlies ervan
 2. kritiek “Wat zullen ze over me denken/zeggen?”
 3. fysieke pijn en ziekte
 4. niet (meer) bemind worden
 5. verlies van vrijheid
 6. oud worden, jeugd verliezen, aftakelen
 7. de dood

Echt gevaar?

Angst is een gezond gevoel wanneer er daadwerkelijk gevaar dreigt. Maar het is uitermate disfunctioneel om angstgedreven gedrag te vertonen zónder gevaar. Sterker nog, je roept juist datgene op, waar je bang voor bent.

Dus wat kun je wel doen?

Allereerst je eigen, verborgen angsten onder ogen zien. Beseffen dat er geen actuele reden is om bang te zijn; doodeenvoudig omdat er geen feitelijk gevaar dreigt. Ga na of het waar is wat je denkt. Kun jij echt weten wat andere mensen over jou denken? Moet echt alles perfect zijn? Van wie dan? Mag jij nooit fouten maken?

Weg met die beperkende overtuigingen

Buig beperkende gedachten om tot een positieve overtuiging. Je kunt dit doen door middel van affirmeren. Formuleer een positieve gedachte en creëer daarmee een nieuwe realiteit.

Ons onderbewustzijn merkt het verschil niet tussen realiteit en een ingebeelde gedachte of verzonnen beeld. Wat we blijven denken zal zich uiteindelijk manifesteren.

Goede affirmaties zijn zinnen die je zelfvertrouwen, energie en optimisme geven. Positieve woorden die bevestigen hoe jij je wilt voelen. Een affirmatie zet je in je kracht en daardoor voel je je beter. Je kunt zo’n affirmatie uitspreken óf in gedachten opzeggen. Hardop zeggen is drie keer effectiever dan in gedachten uitspreken.

Een goede affirmatie is positief geformuleerd, iets wat jij wenst, gesteld in de tegenwoordige tijd, alsof het nu is. Bijvoorbeeld:

 • “Ik ben flexibel en ervaar elke verandering als een uitdaging.”
 • “Ik kies voor gedachten die mij motiveren.”
 • “Ik ben vol zelfvertrouwen.”
 
Succes!