Waarom risicomanagement tot betere resultaten leidt!

Je kent dat wel, een nieuwe opdracht, door de directie of het MT mooi verpakt, echt iets voor jou. 

Staat goed op je CV en is perfect voor je ontwikkeling.

Maar dan bedenk je opeens dat een nieuw project ook betekent dat je je veilige haven moet verlaten. 

Jouw aandacht moet je dan verdelen tussen oud en vertrouwd en het nieuwe en onbekende project.

Daar zit wel een groot risico in

Een klant van mij liep ook tegen dit probleem aan en vroeg of ik vanuit mijn achtergrond als risicomanager nog een paar tips of ideeën had om een goed resultaat af te leveren.

Hij wilde met name de risico’s in kaart brengen die betrekking hadden op het teamverband en de impact van het nieuwe project op het team als geheel.

Zijn grootste zorg was: Hoe beheers je deze risico’s en hoe haal je ze boven water?“.

Hoe zorg je bij een nieuw project vol uitdagingen, dat de eerder behaalde resultaten van jouw team geborgd blijven!

Mijn klant adviseerde ik de volgende zaken helder te krijgen:

  1. Wat is de doelstelling van je huidige team?
  2. Wat is de doelstelling van het nieuwe project?
  3. Welke capaciteit heb je nodig voor je nieuwe project?
  4. Heb je de benodigde capaciteit in je bestaande team?
  5. Als je je huidige team gebruikt voor het nieuwe project, check dan of er voldoende tijd en kwaliteit overblijven voor het behalen van de reguliere doelstelling van jouw team.

Door dit soort vragen te stellen, dwing je jezelf prioriteiten te stellen.

Je toont dan makkelijker aan wanneer extra capaciteit nodig is of dat gevraagde deadlines niet realiseerbaar zijn zonder extra inzet van middelen.

Pas praktisch Risicomanagement toe!

Verras je opdrachtgever met een overzicht van alle geconstateerde risico’s en de beheersmaatregelen die je hebt genomen. 

Laat tevens zien welke meerwaarde je hiermee voor het project hebt gecreëerd.

Dat de kans op succes hierdoor toeneemt i.p.v. afsteven op een gegarandeerde mislukking.

Mijn klant had de volgende beheersmaatregelen getroffen:

  1. de doelstelling van zijn nieuwe project SMARTER gemaakt, waarbij periodieke metingen hem informeerde of ze op de goede weg zaten.
  2. met de opdrachtgever vooraf afgesproken dat bij overschrijding van een deadline meer geld beschikbaar kwam om extra capaciteit in te huren.
  3. alle teamleden betrekken over de doelstelling van het nieuwe project en overeenstemming bereiken over de taakverdeling.

Wil je minder gedoe tijdens de rit, bedenk dus vooraf beheersmaatregelen: manage je risico’s!
De kans op succes neemt alleen maar toe.
Dat is meerwaarde creëren voor jezelf, team en opdrachtgever.