Meer profijt van je vakantiewerkers

Wil jij ook doelen sneller en makkelijker bereiken?

Wil jij weten welke acties jij daarvoor moet doen?

Ontdek het met de krachtenveldanalyse.

Met deze krachtige methode heb je binnen 20 minuten inzicht in het krachtenveld dat inwerkt op jouw doelrealisatie.

Hieronder zie je een praktijkvoorbeeld.

Zo werkt de Krachtenveldanalyse: 

Stap 1. Bepaal het doel dat je wilt bereiken.

Stap 2. Orden de krachten in 3 groepen: remmers – versnellers of niet ter zake doende, die inwerken op de realisatie van dit doel.

Stap 3. Prioriteer krachten naar omvang. Maak een selectie van de grootste krachten. Een gemiddeld krachtenveld telt zes hoofdkrachten: drie remmende en drie ondersteunende. Beantwoord steeds de vraag om de weging te toetsen: “Stel dat ik oplossingen vindt om deze kracht te verminderen of te versterken, halen we dan ons doel?”.

Er kunnen nu drie situaties ontstaan:

Het krachtenveld is per saldo positief.

Je doel wordt makkelijk gehaald.

Er is geen directe aanleiding om extra actie te ondernemen

Het krachtenveld is neutraal.

Let wel op! Het is zaak het krachtenveld te blijven monitoren.

Het krachtenveld is per saldo negatief en je doelrealisatie komt in gevaar als je geen actie onderneemt.

Stap 4. Vind in het boek “Ontketen TeamKracht” één of meer “standaard”-oplossingen behorend bij de gekozen krachten.

Elke oplossingen geeft je praktische actietips om jouw doel makkelijker te bereiken.

Stap 5. Bedenk aanvullende oplossingen om het krachtenveld positief te beïnvloeden.

In essentie zijn er drie oplossingsrichtingen:

  1. verzwak de remmende krachten en de ondersteunende krachten doen hun werk
  2. versterk de ondersteunende krachten zodanig dat die de remmende krachten overtreffen, of
  3. een combinatie van beide.

Stap 6. Maak een eerste actieplan.

Wil jij ook met jouw team een krachtenveldanalyse maken?

Bestel hier het handboek Ontketen Teamkracht [pdf] met het krachtenveldspel (via post toegezonden), inclusief uitgebreide handleiding.