Zo herken je de energievreters van je team

Herken jij de volgende situatie?

Dat alle kritiek naar jou of anderen buiten jouw team gaat, terwijl je het gevoel hebt dat er wat rommelt binnen je team.

 • je ziet dat sommige teamleden steeds bij elkaar klitten en anderen uitsluiten
 • je hoort geroddel of juist steeds minder, vooral als je “toevallig” op de afdeling komt
 • je voelt een “ongezonde” spanning op de werkvloer.

Je vindt dat het zo niet langer door kan gaan.

Tijd voor om in te grijpen.

Alleen …., hoe doe je dat zonder nog meer gedoe te creëren?

Kies voor deze gestructureerde werkvorm die veel veiligheid en ruimte biedt.

Organiseer een teambijeenkomst van maximaal 2 uur.

Vertel vooraf dat je een aantal verbeterpunten wilt vinden om zo het potentieel van het team optimaal te benutten.

Ga nu op zoek naar de energievreters van jouw team:

 • vraag ieder teamlid om 3 thema’s te benoemen waar die uitermate tevreden over is en 3 zaken die hij nu aan de orde wil stellen omdat hij denkt dat dit beter kan.
 • nodig ieder teamlid uit om zijn thema’s toe te lichten en dat de andere deelnemers luisteren en toelichtende vragen mogen stellen. Vermijd het voeren van een discussie, dat komt later in de subgroepjes.
 • orden de thema’s die de meeste aandacht vragen: prioriteer
 • maak subgroepjes en geef hen 20 minuten de tijd om de volgende vraag te beantwoorden: “Wat van deze punten moet voor ons in ieder geval vandaag aan de orde komen. Wat lijkt ons het belangrijkste?”
 • geef elke subgroep maximaal 5 minuten podium
 • schrijf nu de belangrijkste energievreters op een flipovervel en vertel hen dat jij daar de komende periode aan gaat werken. Maak eventueel concrete afspraken over inspanning, resultaten en terugkoppeling.
 • evalueer kort en bedank iedereen voor zijn oprechte bijdrage.

Deze werkvorm bevordert het vertrouwen in jouw team.

Vertrouwen en veiligheid zijn hoofdvoorwaarden om stappen te zetten in teamontwikkeling.

Voordelen van deze werkvorm zijn:

 • ieder teamlid wordt gerespecteerd en krijgt de gelegenheid zich uit te spreken. Elke inbreng wordt gehonoreerd en serieus genomen
 • teamleden die vinden alleen te staan met hun kritische houding horen nu ook de kritische geluiden van anderen; omdat dit openlijk gebeurt, geeft dit meer teamgevoel
 • door ook aandacht te geven aan het positieve wordt de kwaliteit van het team en de teamleider erkend en neergezet, … er is dan ook een goede basis om kritische zaken naar voren te brengen
 • het hele team wordt betrokken bij de teamontwikkeling. Eerst zelf nadenken en je uitspreken, vervolgens in kleine groepjes werken en dan pas in de grote groep geeft het team veiligheid om de grootste energievreters te benoemen.

Voordat je begint.

Check of je deze houdings- en gedragsaspecten voldoende beheerst: Ja ik …

 • kan goed luisteren
 • biedt veiligheid aan mijn teamleden
 • geef mijn team de ruimte om hun verhaal te kunnen vertellen
 • sta open voor leermogelijkheden
 • neem actief deel aan teamactiviteiten
 • ben zo authentiek mogelijk
 • neem verantwoordelijkheid voor mijn handelen
 • reflecteer regelmatig.

Succes!