Werken met virtuele teams

Virtueel werken blijft voorlopig.

Voor sommigen gesneden koek, voor anderen nog een lange ontdekkingstocht.

Ik heb onderzoek gedaan naar de succesfactoren van virtuele teams en de komende weken deel ik jullie mijn inzichten.

Speciaal geschreven vanuit de leidinggevende positie: de virtuele teamleider.

Inzicht 1: Focus op mensenkwesties

Succesvolle samenwerking hangt grotendeels af van de effectieve interactie tussen teamleden. En omdat in virtuele teams het menselijk contact grotendeel ontbreekt moet je dat compenseren

door manieren te vinden om teamgeest, vertrouwen en productiviteit te ondersteunen.

3 tips om de relatie tussen teamleden te verbeteren:

 1. ontwikkel een teampagina of digitale koffiehoek waar de virtuele teamleden informatie delen en elkaar zo beter leren kennen.
 2. creëer manieren om successen als team virtueel te vieren
 3. nodig sprekers uit om met het team te praten over relevante onderwerpen of ideeën.

Inzicht 2: Geen vertrouwen, geen team!

In virtuele teams lijkt vertrouwen zich sneller te ontwikkelen op taak- dan op interpersoonlijk niveau.

Er zijn vier signalen die wijzen op een laag vertrouwensniveau:

 1. teamleden noemen zichzelf “ik” inplaats van “wij
 2. teamleden lijken elkaar toch niet zo goed te kennen
 3. teamleden zijn openlijk negatief naar elkaar
 4. teamleden beschouwen de toezeggingen van anderen niet als geloofwaardig.

Bouw vertrouwen op door:

 • elkaar minstens één keer persoonlijk te ontmoeten, het liefst bij de teamvorming
 • voldoende veiligheid te bieden waardoor het mogelijk is om alles te mogen zeggen
 • dat teamleden bevoegd zijn om beslissingen te nemen en ernaar te handelen
 • meningsverschillen en conflicten te benoemen en te gebruiken om tot betere oplossingen te komen
 • als teamleider positief voorbeeldgedrag tonen

 

Inzicht 3: “Soft” skills zijn essentieel

Virtuele teams die teambuilding en interpersoonlijke vaardigheidsontwikkeling hebben doorgemaakt, presteren beter dan teams die dat niet deden. Daarom zijn “soft” skills belangrijk.

Wat regelmatig voorkomt is dat de teamleden uitsluitend op basis van hun technische vaardigheden worden geselecteerd. De realiteit is dat teamleiders dikwijls weinig keuze hebben wie in hun team zal deelnemen.

De voor de hand liggende oplossing is om in je team minimaal de competenties samenwerking …

… en conflicthantering te ontwikkelen.

Ontbreken deze “soft” skills binnen je team?

3 tips:

 1. organiseer teambuildingsessies — idealiter uitgevoerd tijdens een eerste teamvergadering. Zo leren teamleden elkaar beter kennen, zakelijk en privé.
 2. Evalueer de ontwikkelingsbehoefte(n) van individuele teamleden en bied hen training on-the-job aan.
 3. Vraag om feedback van stakeholders naar het niveau van “soft” skills van jouw teamleden. Bied indien gewenst, aanvullende trainingen.

Wil je direct werken aan virtuele teams?

  Veel succes!

Sommige mensen zijn erg productief zijn en krijgen veel dingen voor elkaar.

Hoe doen ze dat?

Grote kans dat zij gebruik maken van het compounding-effect>

Het Compounding-effect is het samengestelde effect dat gerelateerd is aan de wet van oorzaak en gevolg.

In het leven oogst je niet alleen wat je zaait, je oogst meer dan je zaait.

De ogenschijnlijk onbelangrijke keuzes die je dagelijks maakt veroorzaken veranderingen in je leven: goed of slecht.

Dit zijn de dingen waar we niet aan denken, omdat ze geen onmiddellijk effect hebben.  Ze lijken er niet toe te doen.

Maar na verloop van tijd brengen ze je daar waar je nooit van plan was om  te komen.

Darren Hardy, heeft hier een interessant boek over geschreven.

Hij moedigt ons aan om dagelijks bewuste keuzes te maken.

Hoe eerder je begint met bewuste kleine veranderingen in je gedrag aanbrengt, des te krachtiger het Compound-effect in jouw voordeel werkt.

Wil je andere resultaten, maak dan nu andere keuzes. Stap voor stap, van dag tot dag, bepalen jouw keuzes jouw gewoonten, totdat het een patroon is geworden.

Maar het creëren van gewoonten is niet gemakkelijk.

Hoe zit dat precies?

Over het algemeen hebben wij de voorkeur voor de fijne onmiddellijke bevrediging van een slechte gewoonte dan het geweldige resultaat dat pas na lange tijd ontstaat – soms maanden of jaren – door een goede gewoonte.

Voorbeelden:

Liever eerst dat mailtje dat net binnenkwam lezen i.p.v. dat belangrijke rapport lezen
liever nu chips, i.p.v. lekker bewegen en fit blijven.

Want het negatieve effect van onze slechte gewoonten is op korte termijn heel gering.

 

Wil je een gewoonte veranderen?

Concentreer je dat op wat een nieuwe gewoonte toevoegt aan je leven in plaats van wat je opoffert.

Focus je dus op wat een nieuw gedragspatroon toevoegt aan je leven.

Starten is moeilijk, doorgaan is nog moeilijker.

Wordt het moeilijk voor jij kijk dan goed wat jou in zo’n situatie beïnvloedt.

Wees erop voorbereid en bedenk vooraf wat jouw strategie is om moeilijke situaties te managen.

<meer weten? Gan dan naar … linkje hgmr-acadmi